Velkommen til advokat

Nils Erik Holte

Advokat Nils Erik Holte er for tiden sykemeldt på grunn av hjernerystelse, vennligst ta kontakt med hans kollega Advokat Ingfrid Oddveig Tveit på telefon 92886417 eller e-post: advokat@ingfrid-tveit.no

Jeg yter bistand innenfor de fleste juridiske fagområder med hovedvekt på å bistå private med familierelaterte problemstillinger, særlig knyttet til barn og barnevern, skilsmisser, arv og fast eiendom (bolig).

Jeg tilbyr gratis førstegangskonsultasjon inntil 1 time. Timeavtale kan også gjøres i Nes i Ådal etter nærmere avtale.

Priser & Vilkår Oppgjørsmegling Kontakt

Fagområder

 • Arv – skifte
 • Barnevern
 • Barnefordeling – samvær
 • Bistandsadvokat
 • Dødsbo

 • Eiendomsmegling
 • Ektepakt
 • Erstatning
 • Fri rettshjelp
 • Fast eiendom-mangler

 • Førerkort
 • Samboeravtale
 • Jordskifte
 • Separasjon/skilsmisse/økonomisk oppgjør

 • Strafferett
 • Vegtrafikk
 • Voldsoffer
 • Utlendingssak

Priser & Vilkår

Jeg tilbyr gratis førstegangskonsultasjon etter nærmere avtale med inntil en 1 time for vurdering av din sak.

Timeprisen

Timeprisen varierer fra kr. 800,- til kr. 1.600,- eks. mva. avhengig av sakstype og sakens kompleksitet. I enkelte tilfeller avtales vilkår som avviker fra dette.

Rettshjelpsforsikring

I mange tilfeller vil din forsikring dekke rettshjelp selv om det her er en egenandel. Typisk gjelder dette for forsikring knyttet til bolig eller bil. Egenandelen er som regel 4.000,- pluss 20% av overskytende.

Gratis Førstegangskonsultasjon

Jeg tilbyr gratis førstegangskonsultasjon etter nærmere avtale med inntil en 1 time for vurdering av din sak. Du vil da få vite om du kan gjøre regning å få innvilget fri rettshjelp etter rettshjelploven eller om saken dekkes av rettshjelpforsikring. I noen saker kan det avtales fastpris om dette er ønskelig.

Typisk gjelder dette testament, samboeravtale, ektepakt, eller dersom du trenger hjelp til salg av fast eiendom. Dersom førstegangskonsultasjon resulterer i avtale om oppdrag utarbeider advokaten oppdragsbekreftelse i henhold til retningslinjer fra Advokatforeningen, hvor blant annet timepris avtales.

Fri rettshjelp

Rettshjelploven har bestemmelser om fri rettshjelp i enkelte sakstyper, typisk ved tvist om barn eller økonomi i forbindelse med separasjon eller etter samlivsbrudd. Det er et vilkår at årlig bruttoinntekt ikke overstiger kr. 246.000,- for enslige og kr. 369.000,- for samboere/ektefeller. Nettoformuen kan ikke overstige kr. 100.000,-. Egenandelen er fra 1.1.2016 kr. 995,- ved fri rettsråd. Dersom saken bringes inn for retten er egenandelen 25%, maksimalt 5 ganger rettsgebyret (5x kr. 995). I noen tilfeller gis fri rettshjelp uavhengig av din økonomi. Dette gjelder blant annet i tvangssaker etter barnevernloven eller straffesaker hvor tiltale er tatt ut.

OPPGJØRSMEGLING

Har du funnet kjøper til din eiendom og ønsker å spare penger på megler?

Overlater du hele jobben med salget av din bolig til megler, blir det med smått og stort, mye penger. 100.000,- eller mere er ikke uvanlig.

Her er det mye penger å spare for den som ønsker å gjøre en innsats selv. Annonser bolig selv på finn.no på “as-is” vilkår, gjennomfør visning og ta i mot bud.

Når du så har funnet kjøper kan vi tilby å utarbeide kjøpekontrakt, forestå kontraktsmøte, tinglyse skjøte, slette heftelser, og ordne med oppgjør.

Fastpris er kr. 12.500,- inkl. mva. I tillegg kommer gebyr på kr. 525,-til Statens kartverk for tinglysning av sikringsobligasjon, gebyr til Statens kartverk for grunnboksutskrift kr. 215,- pluss lovpålagt meglerforsikring som er kr. 200 + 0,45promille av eiendommens salgsverdi.

Om Advokat Holte

Jeg har kontor i et trivelig og uformelt advokatfellesskap sentralt på Jessheim. Mitt mål er at du skal oppleve at du og din sak blir fulgt opp på beste måte.

Utdannelse:

 • Befalsskole 1976
 • Politiskolen 1979
 • Juridisk Embetseksamen UiO 1985
 • Yrkesbakgrunn:

 • Politikonstabel og lensmannsbetjent
 • Politijurist
 • Advokat med egen praksis fra 1997
 • Advokat Nils Erik Holte har 20 års praksis som polititjenestemann og politijurist. Siden 1997 har han drevet egen advokatpraksis med hovedvekt på å bistå private parter med familierelaterte problemstillinger særlig knyttet til barn og barnevern, skilsmisser, arv og fast eiendom.

  Advokat Holte påtar seg også oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat. Advokat Holte er medlem av Den norske advokatforening og er tilknyttet Advokatvakten i Øvre Romerike, advokatforeningens gratis rettshjelpsordning.

  Medlem av advokatforeningen

  Jeg holder til sentralt på Jessheim mellom lensmannskontoret og Rimi-butikken. Parkering på gårdsplassen.

  Kontakt

  Your message has successfully been sent.

  Something went wrong!

  Adresse

  Adresse

  Kjeld Stubs veg 2
  2066 Jessheim

  Kontakt

  Telefon: 63 97 08 83
  Mobil: 95 76 92 38
  neholte@online.no